Algemene voorwaarden

Deelname

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn, de workshopleider kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Lachen is gezond maar is geen vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een huisarts of specialist.

Certificaten en registraties

De certificaten die uitgereikt worden na de cursus Laughter Yoga Leader zijn ondertekend en geaccordeerd door Dr. Madan Kataria, founder of Laughter Yoga University. Na deelname aan de cursus wordt de deelnemer aangemeld in Nederland bij de lijst van alle Laughter Yoga Leaders in Nederland en wordt vervolgens maandelijks op de hoogte gehouden van het wel en wee in de wereld van de lachyoga. Daarnaast wordt de deelnemer aangemeld in India bij Laughteryoga.org en hij of zij ontvangt een half jaar gratis deelname aan Prozone, het contactnetwerk voor Laughter Yoga Leaders over de hele wereld.

Privacy

Volgens de Nederlandse wet worden de privacyregels in acht genomen. Wel gaat de deelnemer met deelname akkoord met het feit dat foto’s en video’s waarop hij of zij te zien is voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer zelf anders aangegeven.

Betaling en afzeggen

Workshop

Betaling van de workshop is verschuldigd op het moment dat de workshop daadwerkelijk plaatsvindt of wanneer de cursusleider onderweg is gegaan om de workshop te geven. De betaling van het verschuldigde bedrag dient vooraf aan de workshop te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van de workshopleider of op de workshopdag contant te worden voldaan. Bedragen worden afgesproken in- of exclusief BTW, vanaf 1 oktober 2012 is dit 21%.

Afzeggen door de klant kan kosteloos tot de dag van te voren. Wel dient er helder contact te zijn geweest over deze afzegging met een bevestiging van de opzegging van beide partijen.

De workshop kan ook afgezegd worden door de workshopleider i.v.m. ziekte of overmacht. Hij of zij zal alles in het werk stellen om een adequate vervanging te regelen en te zorgen dat de workshop onverminderd door kan gaan. Hier kan echter geen harde garantie op gegeven worden, het blijft tenslotte mensenwerk. Er is geen verplichting tot een financiële vergoeding van de organisator aan de klant.

Lachcursus, Opleiding tot Laughter Yoga Leader

Betaling van het cursusgeld is verschuldigd vanaf het definitieve moment van aanmelding.  Het volledige bedrag dient een week vooraf aan de cursus te zijn overgemaakt op bankrekening ING 4383214 ten name van Voel je Blij of voorafgaand aan de cursus op de eerste cursusdag contant te zijn voldaan.

Afzeggen kan kosteloos tot 2 weken voor de cursus. Eventueel betaald cursusgeld wordt dan volledig teruggestort. Bij opzegging van 2 weken tot aan de cursusdatum zelf is € 100,- verschuldigd. Op de cursusdag zelf is het volledige cursusgeld verschuldigd. Het volgen van de opleiding kan verschoven worden naar het eerstvolgende cursusweekend.

Lachyoga Update

Betaling van het cursusgeld is verschuldigd vanaf het definitieve moment van aanmelding.  Het volledige bedrag dient een week vooraf aan de cursus te zijn overgemaakt op bankrekening ING 4383214 ten name van Voel je Blij of voorafgaand aan de cursus op de eerste cursusdag contant te zijn voldaan.

Bij afzegging tot 2 weken voor de Lachyoga Update wordt het volledige cursusgeld teruggestort. Bij opzegging binnen 2 weken is het volledige cursusgeld verschuldigd en vindt er geen terugstorting plaats. Wel kan de deelname verzet worden naar de volgende Lachyoga Update.

Lachwinkel

In het winkeltje dienen de bestelde artikelen vooraf te worden voldaan. Tot een bedrag van € 25,- komen hier vast € 5,- verzendkosten bij, daarboven neemt de Lachwinkel deze volledig voor haar rekening. Bedragen worden gecommuniceerd inclusief 21% BTW.

Niet goed geld terug. Wanneer een product niet goed of niet naar wens is dan kan deze kosteloos teruggestuurd worden, via dezelfde weg als welke deze geleverd is. E.e.a. in overleg via info@lachwinkel.nl.

Klachten

Klachten dienen eerst naar de workshopleider te worden geuit, samen komen we er meestal wel uit. Wanneer dit niet lukt dan zal een raad van wijze mannen en vrouwen uitspraak doen. Deze raad wordt door beide partijen samengesteld.

Reacties zijn gesloten.