Privacy

Er wordt volgens de wettelijke regels rekening gehouden met uw privacy. De Lachwinkel valt onder de vlag van Lach Instituut Nederland, daarom gelden alle regels van Lach Instituut Nederland ook voor de Lachwinkel.

Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG (of GDPR) van kracht. Dit is een Europese wet die zegt dat bedrijven netjes om moeten gaan met persoonlijke gegevens van mensen. Ze mogen niet meer gegevens vragen dan ze nodig hebben en ze moeten netjes opbergen, zo dat andere mensen hier niet zomaar bij kunnen komen.

In het AVG protocol staat beschreven hoe Lach Instituut Nederland omgaat met je persoonlijke gegevens. In heldere taal, zonder addertjes onder het gras.

Samengevat gevat bevat dit protocol het volgende:

Lach Instituut Nederland belooft netjes om te gaan met je gegevens. We vragen je niet meer dan nodig is en we vragen je zeker geen bijzondere persoonlijke gegevens. De enige uitzondering hierbij is voor mensen die sessies lachtherapie van het Lachtherapie Instituut  (ook vallend onder Lach Instituut Nederland) volgen. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Het AVG-proof privacystatement van Lach Instituut Nederland kun je hier vinden.